26/06/2023

Vereiste administratie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan bij uw bedrijf een controle uitvoeren. Daarom is het van belang dat uw administratie op orde is. Per VMBO-leerling, PRO-leerling, VSO-leerling, MBO- BBL-deelnemer of HBO-student moet u beschikken over:

  • Een geldige praktijkleerovereenkomst;
  • Aanwezigheidsadministratie in uw leerbedrijf;
  • Administratie waarmee u de voortgang, de begeleiding en de manier waarop het deel van de leerdoelen/kwalificaties/kwaliteiten van de beroepsvorming is behaald, aantoont;
  • Een kopie van het diploma.


Maak, om de begeleiding aan te tonen, kopieën van de afgetekende opdrachten/beoordelingen uit het BPV-handboek voordat uw MBO BBL-deelnemer met het BPV-handboek uw leerbedrijf verlaat of van de opdrachten die een HBO-student binnen uw bedrijf heeft uitgevoerd.

U kunt ook tussentijdse gespreks-, beoordelings- en evaluatieverslagen gebruiken om de begeleiding aan te tonen. Bewaar deze administratie dan ook goed.

Als werkgever heeft u een bewaarplicht van de relevante documenten gedurende 5 jaar na het studiejaar waarvoor subsidie is verstrekt.

Terug naar nieuwsoverzicht