16/06/2020

Voorschot subsidie praktijkleren voor mbo-praktijkleerplaatsen

Begin juni heeft RVO het loket geopend voor de subsidieregeling praktijkleren voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleren in het mbo. Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte begeleidingskosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan.

Erkend leerbedrijf

Het voorschot kan alleen worden aangevraagd voor praktijkleerplaatsen in het mbo en niet voor de categorieën vo/pro/vso, hbo en promovendi/toio’s. Dit in verband met de uitvoerbaarheid van de voorschotregeling. Bij het voorschot gelden dezelfde voorwaarden als voor de bepaling van aanspraak op de definitieve subsidie; de aanvrager moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn dat tijdens het studiejaar 2019/2020 één of meer bbl-studenten heeft begeleid.

Voorwaarden

  • u kunt alleen een voorschot aanvragen voor een gerealiseerde praktijkleerplaats in het mbo voor zover het de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) betreft;
  • u kunt een voorschotaanvraag indienen van 2 juni tot en met 30 juni 2020, 17:00 uur;
  • de voorschotaanvraag moet elektronisch via een aanvraagformulier ingediend worden;
  • u kunt een voorschot op de definitieve subsidie aanvragen voor studiejaar 2019/2020 als u begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft gegeven in de periode van 1 augustus 2019 tot en met 31 maart 2020;
  • de door u ingediende voorschotaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de gegevens die de onderwijsinstelling bij DUO heeft geregistreerd. Staat de deelnemer niet voor een mbo   bbl-opleiding ingeschreven dan wordt uw voorschotaanvraag afgewezen;
  • per week begeleiding bij de beroepspraktijkvorming kan een voorschotbedrag € 42,50 worden aangevraagd tot een maximum voorschotbedrag van € 1.530 per gerealiseerde bbl-praktijkleerplaats.

Verplichting

Wanneer u een voorschot aanvraagt, bent u ook verplicht om uiterlijk 16 september 2020 om 17:00 uur een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot wordt verrekend met de definitieve subsidie. Wanneer u geen definitieve aanvraag indient, zal het voorschotbedrag worden teruggevorderd.

Aanvragen definitieve subsidie

De openingsdatum voor de subsidieronde 2020 is verplaatst van 2 juni naar 1 juli 2020. Dit in verband met de extra voorschotronde in juni 2020. Een definitieve aanvraag indienen is mogelijk vanaf 1 juli tot en met 16 september 2020, 17:00 uur.

Administratie

Het RVO verwacht dat u als werkgever tijdens de begeleiding van een leerling, deelnemer of student de gevraagde administratie zelf bijhoudt, bewaart en op verzoek kan verstrekken. Het RVO controleert namelijk of de werkgever aan alle administratieve voorwaarden voldoet.

Onze rol

Wij kunnen in onze rol als intermediair de definitieve maar ook de voorschotaanvragen voor u uit handen nemen. Mocht u van onze diensten gebruik willen maken, neem dan voor de voorwaarden contact op met uw ANB-relatiebeheerder.

Terug naar nieuwsoverzicht