18/03/2024

Welke rente en kosten voor de eigen woning mag of moet u aftrekken?

De Belastingdienst heeft de volgende standpunten ingenomen over de aftrek van rente en kosten van een eigen woning in uw aangifte inkomstenbelasting. De advies- en afsluitkosten die u betaalt als uw rentevastperiode afloopt of u tussentijds uw rente wilt wijzen van een lening met betrekking tot uw eigen woning, zijn aftrekbaar. De advies- en afsluitkosten zijn niet aftrekbaar als deze betrekking hebben op een lening met betrekking tot een eigen woning die uiteindelijk toch niet wordt afgesloten. Dat geldt ook als de advieskosten betrekking hebben op de aanpassing van zo’n lening, als die aanpassing uiteindelijk niet plaatsvindt. Als u een geldlening heeft afgesloten met betrekking tot een eigen woning en deze geldlening voldoet aan de voorwaarden voor renteaftrek in de aangifte inkomstenbelasting, dan moét u die renteaftrek ook toepassen. U kunt er dus niet voor kiezen om de rente niet in aftrek te brengen.

Terug naar nieuwsoverzicht