07/09/2022

Loonjournaal september 2022

Hierbij de september editie van het ANB-loonjournaal. Via dit journaal informeert ANB Accountants/Adviseurs B.V. u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers.

Klik hier voor de online versie van deze nieuwsbrief
Hierbij de september editie van het ANB-loonjournaal. Via dit journaal informeert ANB Accountants/Adviseurs B.V. u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers. In deze editie wordt u geïnformeerd over onderstaande onderwerpen:

Hoe zit het ook alweer met de loonheffingskorting niet-inwoners

Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. De loonheffingskorting bestaat uit een belastingdeel en een premiedeel. Het belastingdeel heeft betrekking op de loonbelasting, het premiedeel op de premies volksverzekeringen. Lees verder.

Nieuwe regels arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

Werkgevers hebben per 1 augustus 2022 definitief te maken gekregen met nieuwe regels voor onder meer het studiekostenbeding en nevenwerkzaamhedenbeding. In navolging van de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Lees verder.

Het aanwijzen van eindheffingsloon geactualiseerd

In een onlangs geactualiseerd besluit over loonheffingen is een nieuw onderdeel toegevoegd over het aanwijzen van vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsbestanddeel.
Hoe gaat dat aanwijzen in zijn werk? Lees verder.

Eigenrisicodragerschap WGA en/of ZW

Werkgevers die per 1 januari 2023 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW willen dragen, moeten de aanvraag daarvoor uiterlijk 1 oktober bij de Belastingdienst indienen. Een eigenrisicodrager betaalt geen (volledige) Whk-premie, maar riskeert wel dat hij maximaal tien jaar de kosten van zieke en arbeidsongeschikte werknemers uit eigen zak moet betalen. Lees verder.

 
ANB Accountants/Adviseurs B.V.
Beemdstraat 50, 5652 AB Eindhoven
(040) 2 504 555 email@anb.nl
LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2022 ANB Accountants/Adviseurs B.V., All rights reserved.
Terug naar nieuwsoverzicht