14/03/2021

Loonjournaal maart 2021

Hierbij de maart editie van het ANB-loonjournaal. Via dit journaal informeert ANB Accountants/Adviseurs B.V. u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers.

Klik hier voor de online versie van deze nieuwsbrief
Hierbij de 73e editie van het ANB-loonjournaal. Via dit journaal informeert ANB Accountants/Adviseurs B.V. u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers. In deze editie wordt u geïnformeerd over onderstaande onderwerpen:

Bijtelling bij tijdelijke onderbreking of einde dienstbetrekking


Als een werknemer na einde dienstbetrekking nog gebruikmaakt van een auto van de zaak, is er geen sprake meer van zakelijk gebruik. Dit is ook het geval bij arbeidsongeschiktheid en loopbaanonderbreking.  Lees verder.

Eigen bijdrage auto van de zaak


Als een werknemer ook privé in een auto van de zaak rijdt, is het niet onredelijk dat hij hiervoor een eigen bijdrage betaalt. Hetzelfde geldt als de werknemer graag een duurdere auto rijdt dan waarop hij op grond van de autoregeling recht heeft. Lees verder.

Privégebruik auto en coronacrisis


De Belastingdienst heeft enkele vragen beantwoord over het privégebruik van auto’s tijdens de coronacrisis. Door de coronacrisis kan er veel veranderd zijn voor de werkgever en de werknemers. 
Lees verder.

Gevolgen van Brexit voor loonbelasting en premies


Het handelsakkoord waarmee het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) op 1 januari 2021 verliet, heeft gevolgen voor de toepassing van de loonbelasting, de volksverzekeringen en de werknemers verzekeringen. Lees verder.
 
ANB Accountants/Adviseurs B.V.
Beemdstraat 50, 5652 AB Eindhoven
(040) 2 504 555 email@anb.nl
LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2021 ANB Accountants/Adviseurs B.V., All rights reserved.

 

Terug naar nieuwsoverzicht